Sjö námsleiðir á meistara- stigi. Umsóknarfrestur til 15. apríl

Ítarlegur framhaldsnámsbæklingur  með öllum námsleiðum Stjórnmálafræðideildar, lýsingar á einstökum námskeiðum og yfirliti yfir kennara deildarinnar: https://www.hi.is/sites/default/files/thbg/framhaldsbaekl_2019-20.pdf
Umsóknarfrestir eru 15. apríl fyrir MA og MPA, 5. júní fyrir diplómanám.  Diplómanám fæst metið inn í meistaranám. Þrjár námsleiðir mögulegar í fjarnámi.
Ekki eru tekin skólagjöld við HÍ, en nemendur greiða s.n. skráningargjald 75.000.- fyrir
námsárið.
Umsóknareyðublað og upplýsingar um umsóknarferilinn: http://www.hi.is/adalvefur/umsokn_um_nam

Ágæti viðtakandi.
Við Stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands stunda nú hátt í 500 manns meistara- eða diplómanám á sjö mismunandi námsleiðum (sjá þær hér að neðan og ítarlegar í ofangreindum bæklingi).
Deildin og hennar samstarfsaðilar eru leiðandi hér á landi á öllum þessum sviðum og hafa á að skipa framúrskarandi kennurum.  Inntökuskilyrði á allar línur eru BA, BS eða BEd próf í einhverri grein. 1. einkunn er skilyrði inntöku í meistaranám, en nemendur með lægri einkunn fá inngöngu í Diplómanám sé það í boði á viðkomandi námslínu. Nái þeir 1. einkunn þar geta þeir sótt um að komast í meistaranámið. Nemendur geta auk aðalgreinar tekið valfög á öðrum námslínum deildarinnar og þannig lagað námið að eigin þörfum og áhugasviði.

Endilega hafðu samband við undirritaðar ef þú hefur frekari spurningar eða vilt ræða um þessa möguleika.
Með okkar bestu kveðjum,
Margrét S. Björnsdóttir, msb@hi.is  sími 525-4254, 8677817
Elva Ellertsdóttir, elva@hi.is sími  525-4573
Margrét Þóra Einarsdóttir, margretthora@hi.is sími 525-5445

1. Opinber stjórnsýsla, meistara- og diplómanám, einnig í boði í fjarnámi:
Stjórnmálafræðideild HÍ er leiðandi í námi og rannsóknum á sviði opinberrar stjórnsýslu. Vorið 2017 var gerð könnun meðal allra sem lokið höfðu náminu og töldu lang flestir að námið hefði nýst þeim vel, bæði í starfi og starfsframa. Námið er skipulagt þannig að fólk geti tekið það samhliða starfi og þá á lengri tíma og fjölmargir gera það.  Í náminu sitja reyndir stjórnendur hins opinbera á fjölda sviða, bæði ríkis og sveitarfélaga, ásamt fólki sem nýlega hefur lokið háskólanámi, og njóta hjá okkur leiðsagnar reyndra kennara og fagmanna. Sú blanda er einn styrkleika námsins, auk þess sem þeir nemendur sem það kjósa-geta valið um fjórtán  mismunandi sérhæfingaleiðir í náminu. Í boði er einnig sérhæft Diplómanám f. stjórnendur í heilbrigðisþjónustu (Mótað ma. í samstarfi við Hjúkrunarfræðideild og Viðskiptadeild HÍ).
Nánari upplýsingar um námið, lýsing á þessum námslínum og námskeiðum eru á  bls. 16-25: https://www.hi.is/sites/default/files/thbg/framhaldsbaekl_2019-20.pdf

2. Alþjóðasamskipti, meistara- og diplómanám-kennt á ensku: Stjórnmálafræðideild er eina íslenska háskóladeildin sem býður nám í alþjóðasamskiptum, en umfang alþjóðasamskipta af margvíslegu tagi og þátttaka Íslands í starfi alþjóðastofnana og -samtaka vex stöðugt og kallar á starfsfólk með þekkingu á því sviði. Námið mætir þörf fyrirtækja, samtaka og hins opinbera að þessu leyti og hefur á að skipa framúrskarandi kennurum. Upplýsingar um námið og lýsingar á námskeiðum má sjá á bls. 5-15: https://www.hi.is/sites/default/files/thbg/framhaldsbaekl_2019-20.pdf

3. Meistara- og diplómanám í fjölmiðla- og boðskiptafræðum í samstarfi Háskóla Íslands og Háskólans á Akureyri. Hægt að taka í fjarnámi. Sjá ítarlega lýsingu á náminu og einstökum námskeiðum:  https://www.hi.is/sites/default/files/bgk/baeklingur_fbf_blf.pdf  og uppfærðar námskeiðslýsingar  bls. 37-45 https://www.hi.is/sites/default/files/thbg/framhaldsbaekl_2019-20.pdf
Markmið háskólanna er að byggja upp öflugt rannsóknamiðað nám
, ekki síst í ljós mikils og vaxandi mikilvægis og áhrifa fjölmiðla í lífi fólks og samfélaginu í heild. Nám af þessu tagi hefur notið vaxandi vinsælda víða erlendis og mikil gróska er í rannsóknum erlendis á þessu sviði.  Áhersla er lögð á að skoða íslenska fjölmiðla og íslenskan veruleika ekki síst í samhengi við það sem gerist annars staðar.  

4. Meistara- og diplómanám í blaða- og fréttamennsku:  Nánari upplýsingar um námið og námskeiðum er á  bls. 47-51: https://www.hi.is/sites/default/files/thbg/framhaldsbaekl_2019-20.pdf  Námið er boðið í samstarfi við Félagsfræði-, mannfræði- og þjóðfræðideild HÍ.  

5. Kynjafræði- og hagnýt jafnréttisfræðsla-meistara- og diplómanám, hægt að taka að verulegu leyti í fjarnámi: Nám í kynjafræði og hagnýtri jafnréttisfræðslu við Stjórnmálafræðideild skapar fólki óteljandi starfsmöguleika. Fólk með jafnréttis- og kynjafræðimenntun starfar við kennslu- og fræðastörf, fjölmiðla- og upplýsingastörf, verkefna- og starfsmannastjórnun hjá hinu opinbera, og hjá hagsmuna- og frjálsum félagasamtökum. Allar upplýsingar um námið og lýsingar á námskeiðum eru á bls. 26-29: https://www.hi.is/sites/default/files/thbg/framhaldsbaekl_2019-20.pdf

6.  Meistaranám í vestnorrænum fræðum: Boðið er upp á námið í samstarfi við Háskólann á Akureyri, Háskólann á Grænlandi, Háskólann í Færeyjum og Nord háskóla í Noregi og býður hver skóli upp á eigið sérsvið.  Sérsvið Háskóla Íslands kallast Samfélag, náttúra og auðlindir. Náminu er ætlað að efla þekkingu á norðurslóðum, einkum og sér í lagi á viðfangsefnum sem lúta að sameiginlegum áskorunum vestnorrænu landanna. Í upphafi námsins taka allir nemendur sameiginlegt inngangsnámskeið við Háskólann á Akureyri og allir nemar þurfa einnig að taka að lágmarki eina önn við einhvern samstarfsskólanna, í öðru landi en heimaskólinn þeirra er í.
Frekari upplýsingar um námið er að finna á:  www.westnordicstudies.net og bls. 33-35:https://www.hi.is/sites/default/files/thbg/framhaldsbaekl_2019-20.pdf

7.  Diplómanám í smáríkjafræðum-Smáríki í alþjóðakerfinu-kennt á ensku:  Stjórnmálafræðideild HÍ er einnig leiðandi á sviði kennslu og rannsókna á þessu sviði.  Í náminu er m.a. fjallað um þau tækifæri sem smáríki í alþjóðasamfélaginu standa frammi fyrir og þá veikleika sem þau þurfa að styrkja. Sérstök áhersla er á að greina stöðu smáríkja í Evrópusambandinu: Allar upplýsingar um námið og námskeiðin á bls. 8-15: https://www.hi.is/sites/default/files/thbg/framhaldsbaekl_2019-20.pdf