Auglýsing frá Starfsmenntunarsjóði FÍH um námsefnisgerð

Til kennara og organista í FÍH

Starfsmenntunarsjóður FÍH óskar eftir umsóknum í b-deild sjóðsins vegna námsefnisgerðar, rannsóknar- og þróunarverkefna.  Umsóknir skulu hafa borist fyrir 1. desember. Þeir sem sækja um styrk úr sjóðnum skulu senda stjórn sjóðsins umsókn í gegn um umsóknarvef á heimasíðu FÍH, sem finna má á slóðinni:  viska.is/stmsfihumsokn

Í umsókn um styrk úr b deild skal eftirtalið koma fram:

  1. Almennar upplýsingar um umsækjanda.
  2. Nöfn annarra þátt­takenda og samstarfsaðila, ef einhverjir eru.
  3. Upplýsingar um menntun og fræðilegan bakgrunn umsækjanda.
  4. Upplýsingar um fyrri verk á sviði námsefnisgerðar, rannsóknar- og þróunarverkefna.
  5. Greinargóð lýsing á verkefninu, markmiðum þess og þýðingu.
  6. Upplýsingar um gildi verkefnis. Er t.d. þörf fyrir verkefnið og bætir það einhverju við það efni sem þegar er á boðstólum.
  7. Lýsing á þeirri aðferðafræði/hugmyndafræði sem liggur að baki verkefninu.
  8. Tímasett verkáætlun.
  9. Greinargóðar upplýsingar um áætlaðan kostnað og tekjur verkefnis.
  10. Upplýsingar um hvort sótt hafi verið um aðra styrki til sama verkefnis.

 

Með umsókn skulu fylgja drög að verkefninu/námsefninu. Drögin skulu sýna helstu efnistök, sýna fram á að fagmennska einkenni verkefnið og að það sé styrkhæft í samræmi við reglur sjóðsins. 

Stjórn starfsmenntunarsjóðs FÍH áréttar mikilvægi þess að skila inn öllum umbeðnum upplýsingum og gögnum. Ófullnægjandi umsóknir fá ekki afgreiðslu.

Öllum umsóknum verður svarað fyrir 1. febrúar 2020.

Ef þið eruð með fyrirspurnir sendið þær til sjóðsstjórnar, netfang sjóðsins er starfsmenntunarsjodur@fih.is

Með vinsemd og virðingu

Freyja Gunnlaugsdóttir

Formaður stjórnar starfsmenntunarsjóðs FÍH